W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w

W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy do czego świadectwo pracy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, także w postaci papierowej, w jaki sposób i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli przełamany zostanie spory bastion papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w ten sposób istotnych zmianach warto rozpatrzyć nowy stan prawny i przełożyć go na użyteczne aspekty obsługi tej dokumentacji. W trakcie artykułu o dokumentacji pracowniczej w detalach przeanalizowane zostaną normy możliwej elektronizacji akt osobowych również kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną podobnie niezbędne przemiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej pokazany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym również w systemach klasy EZD. Poruszone będą także kwestie archiwizacji tej dokumentacji dodatkowo wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Artykuł o dokumentacji pracowniczej napisała dr Ewa Perłakowska – ekspert, doradca, analityk z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, elektronizacji dokumentacji, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych; zahartowany trener na licznych kursach i artykułu o dokumentacji pracowniczejch również wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych; literatka licznych instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych; współautorka publikacji „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Warszawa 2018) także zasad wartościowania i opracowania akt osobowych w archiwach państwowych. Program:, 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej:, a) aspekt pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r., b) modele dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r., 2. Regulacje ustawowe w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą, a) Kodeks pracy, b) akty wykonawcze do Kodeksu pracy, c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi, d) regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO), 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej, a) prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, b) elektronizacja dokumentacji pracowniczej, c) zasady przemiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie), d) oznacza to możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?, e) techniczne aspekty elektronizacji gdzie wyciagnac swiadectwo pracy akt osobowych, wymagania w stosunku do systemów teleinformatycznych, f) czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny oznacza to wystarczy moduł w systemach klasy EZD?, g) zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych, h) zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej, i) obowiązki informacyjne pracodawców, j) reguły udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom dodatkowo osobom uprawnionym, 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, a) system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe, b) bezdziennikowy system kancelaryjny, c) wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych również akt osobowych, d) pisma, sprawy, akta, teczki, e) obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD, 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, a) wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej, b) normy skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, c) którym dokumentom wydłuża się okres przechowywania a którym skraca i od czego to zależy, d) jaki jest oddziaływanie śmiałych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, szczególnie te przechowywane w archiwach, 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej, a) porządkowanie akt osobowych, b) czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych, c) sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne, d) sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Komentarze: 1


noavatar.png
Wszemił Boguchwało 2020-05-12

Zgadzam się z wszystkimi pomysłami przedstawionymi na Twojej stronie. Są bardzo przekonujące i mogą zdecydowanie działać. Niemniej posty są zbyt krótkie dla początkujących. Może po prostu trochę ich wydłużysz? Dzięki za stanowisko.

Top